Crnika

Pláže štěrkopísečné

Pláž Crnika v Pažském zálivu

Pláž je dostupná pěšky podél pobřeží, nebo úzkou pěšinou od staré silnice do města Pag.

Starobylá pláž Crnika

  • Pozvolný vstup do moře, drobné kameny a štěrkopísek.
  • Bez jakéhokoliv zázemí; pláž má zcela přírodní charakter.
  • Archeologická lokalita s nálezem krokodýlího zubu.
  • Obtížný přístup; nevhodná pro rodiny s malými dětmi.

Fotografie pláže Crnika

Zorientujte se na mapy.cz: pláž Crnika

Další informace

    Pláž Crnika je mezi odborníky známa jako významná archeologická lokalita. Před nedávnem zde byl totiž nalezen zub krokodýla, který zde žil před více než 15 miliony lety. Hladina moře byla níže, než dnes a v místech Pažského zálivu se rozkládalo sladkovodní jezero. 

    Na pláži Crnika se můžeme také setkat s kousky černého uhlí. Jeho sloje se nacházejí tak nízko pod úrovní terénu, že je moře částečně obnažilo. Můžeme tak pozorovat uhelnou žílu, jak prochází z pevniny do moře. 

    Koncem 18.a začátkem 19.století se těžilo černé uhlí v oblasti Kolansko pojle. Dodnes tam můžeme nalézt haldy vyvezené hlušiny, které jsou dnes zarostlé trávou a keři.

    Pláž Crnika je dlouhá, ale poměrně úzká. Z jižní strany navazuje na pláž Sveti Duh. Přístup není příliš pohodlný, ani vhodný pro děti, nebo osoby se sníženou možností pohybu. 

    Není kde odstavit auto a úzká pěšina od polní silnice nás vede erozí a sesuvy zničenou krajinou. Také proto patří pláž k méně navštěvovaným místům Pagu. Snad jen majitelé malých člunů využívají horší dostupnosti pláže, aby se zde zastavili a užili si nerušeného klidu u moře.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Poloponorka v Mandre

Vína z ostrova Pag - Denis Rako

Sveti Duh

Čista

Šimuni