Stezkou k Pažskému trojúhelníku

Pěší turistika


Záhadný trojúhelník na Pagu

Výchozím místem je odbočka ze silnice mezi obcí Caska a Vidalići.

Výprava na tajemné místo ostrova Pag

  • Nejkratší trasa vede z místa u hlavní silnice mezi osadou Caska a Vidalići.
  • Při vjezdu na prašnou silnici je nutné zavřít posuvná vrata; dále je stezka pro pěší.
  • Trasa je sporadicky značena červeně; existují i jiné přístupové trasy.
  • Pevná obuv a pitná voda je nutností; může vát silný vítr od pohoří Velebit.
  • Doporučuje se nespěchat; vnímat energii místa a prostoru v této části ostrova.

Zorientujte se na mapy.cz: stezka Pažský trojúhelník

Další informace

Legenda o Pažském trojúhelníku

    Pažský trojúhelník je místo na východním pobřeží ostrova Pag, které je opředeno tajemnou teorií o návštěvě mimozemské  civilizace na Zemi.. K této události mělo dojít před 10 000 až 12 000 lety, kdy tuto oblast obývali pravěcí sběrači a lovci. Jejich teritorium se mělo nacházet mezi dnešní obcí Ražanac až k Loparu, na ostrově Ráb. Obývali tak území o rozloze téměř 800 km2, které zahrnovalo také ostrov Pag.

    Autorem teorie o návštěvě mimozemské civilizace je geolog a ufolog Stjepan Zvonarić, který žije ve vesničce Kravarsko u Záhřebu, kde provozuje malé ufologické muzeum. Na Pagu tuto lokalitu poprvé popsal v roce 1999 a v dalších letech se věnoval výzkumu této lokality. Až do roku 2010 pak zájemce o poznání tohoto místa sám doprovázel. Je autorem několika knih na téma mimozemských civilizací a jejich vlivu na vývoj člověka a osídlení planety Země. 

Paranormání jevy ostrova Pag

    Stjepan Zvonarič lokalitu Pažského trojúhelníku označuje jako cíl dávných poutí a rituálů. Na Pagu popsal, kromě tohoto místa, také trasu dávných civilizací, která vede k Pažského trojúhelníku a zahrnuje místa výskytu paranormálních jevů. Dvě "časové zóny", jakési "místa pro teleportaci a přemisťování v čase". Tato trasa má mít souvislost s pracovním využitím pozemšťanů při těžbě horniny bauxit, která obsahuje vzácné kovy jako hliník, titan a jiné, potřebné pro výrobu kosmických korábů. Získávání těchto surovin z povrchu ostrova má být, podle Stjepana Zvonariće, důvodem opakovaných návštěv bytostí z vesmíru.

    Když se dostanete na místo, kde se Pažský trojúhelník nachází, tak uvidíte rozdrobenou vápencovou strukturu na povrchu, která je ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku o stranách cca 27 metrů a základně asi 30 metrů. Uhličitan vápenatý, který se v přírodě vyskytuje ve formě vápence a tvoří povrch východního pobřeží Pagu, má teplotu tání kolem 1300°C. Ke změnám jeho struktury však dochází už při teplotě 520°C.

    Kromě zřetelně odlišné struktury mají kamenné úlomky v prostoru trojúhelníku také jinou barvu. Oproti ostatním kamenům nejsou šedé, ale bílé. Po přiložení UV lampy a nasvícení ultrafialovým světlem září červeně. Tím Stjepan Zvonarić prokazuje, že toto místo bylo ovlivněno silným světelným tokem pocházejícím z mimozemského plavidla.

Přistání mimozemského plavidla

    V případě hypotézy o přistání mimozemského korábu na povrchu Pagu, kdy by mohla být dosažena určitá teplota pro přistání a vzlet, přesahující 500 °C, by mohlo dojít k narušení struktury tvrdě usazeného vápence a jeho následnému rozdrobení na malé kousky. Tato skutečnost by pak podporovala teorii o UFO (Unidentified Flying Object) o návštěvě mimozemské civilizace na ostrově Pag. Podle Stjepana Zvonariće však toto mimozemské těleso nedosedlo až na zemský povrch, ale pouze vyzařovalo silné světlo. To při dopadu na povrch ostrova mělo způsobit narušení jeho vápencové struktury.

Stjepan Zvonarić

    Profesí geolog, v současnosti nejznámější chorvatský popularizátor ufologie a nepotvrzených teorií o vzniku a účelu lidské rasy na planetě Zemi. Má za sebou 30 práce v geologickém ústavu v Záhřebu, napsal kolem 20 teoretických prací na téma mimozemských civilizací, prováděl průzkum na východním pobřeží ostrova Pag, který spojuje s pádem komety u Severní Karolíny ve Spojených státech před 18400 lety.  Z této doby mají pocházet úlomky hornin, které měly být tímto impaktem vystřeleny a vpraveny do vápence na ostrově Pag. Tato událost měla být nástrojem mimozemské civilizace, která usilovala o ukončení doby ledové na planetě Zemi a měla umožnit těžbu nerostů ve prospěch bytostí z vesmíru.

    Teorie dále pokračuje, kdy mimo Zemi má existovat více druhů vyspělejších kultur, které díky zásahům do genetiky člověka řídí život na Zemi. Podle Zvonariće měli podobným způsobem mimozemšťané ovlivnit ukončení éry dinosaurů, aby umožnili rozvoj vyšších živočichů, savců a tedy i člověka.

    S Pagem spojuje také kulturu Lepenského Vira (lidu??), který měl uchovávat lebku mimozemšťana. Ta je nyní, podle Zvonariće, ukryta v trezorech Vatikánu, spolu s tzv.Tórou, pěti Mojžíšovými knihami, které mají hovořit o osudu celého lidstva. Ve sděleních ohledně výzkumu a prací Stjepana Zvonariće se objevuje mnoho dalších nepotvrzených zpráv a informací, které autor spojuje do dalších teorií a ne vždy zcela srozumitelných souvislostí.

    Stjepan Zvonarić se zajímá také o energie pro pohon mimozemských těles a tvrdí, že fungují na principu antigravitace. Je obdivovatelem výzkumu Nikoly Tesly a sám se pokouší sestavit antigravitační model zdroje energie.

    Je nejen autorem fenoménu Pažský trojúhelník, ale také objevitelem jakýchsi ukotvení na okraji moře podél ostrova Dugi otok, které měly sloužit pro přistávání kosmických korábů mimozemských civilizací. Popisuje kruhy v obilí, které jsou současným fenoménem zejména ve střední a severní Evropě, jako důsledky přiblížení mimozemských těles s působením antigravitačních vln.

    Je zastáncem hypotézy o záměrné manipulaci s veřejností ve smyslu nedovolení rozvoje neomezených zdrojů energie na planetě Zemi, kdy by přišla průmyslová lobby a zdroje příjmů a tím možnosti ovládání celých kultur a společností.

    Pro zájemce o tématiku ufologie nabízí Stjepan Zvonarić prohlídku svého ufologického muzea, kde ve dvou patrech expozice shromažďuje kameny, meteority, jiné nálezy a výsledky své výzkumné práce.

O výzkumu Stjepana Zvonariće na ostrově Pag